©Copyright by Vallentuna Markis AB 2006

Vertikalgardiner

rodsol2.gif
Lamellgardinerna kan också levereras med nedre änden lagrad i löpskena med fjäderbelastning upptill och nedtill så att lamellerna alltid är spända.En fördel med lamellgardiner är att de kan lösa avskärmningsproblem även där fönster, väggar och andra former är oregelbundna och därför omöjliggör användning av andra reglerbara solskydd.
lamellgardin.gif

Dimensionering och måttagningLamellgardinerna tillverkas efter mått, d v s speciellt efter det aktuella behovet.


Totalbredd:

Den bredd som gardinerna är avsedda att täcka inklusive önskad överlappning vid sidorna.

Skenlängd:
Den övre skenans längd när den inte överensstämmer med totalbredden, t ex när överkanten önskas lutande.

Maxlängd:
Skenan kan göras max 6meter lång med kan kompletteras med ytterligare längder på 6m med olika reglersystem.

Totalhöjd:
Räknas från listens överkant och till ca 3-4 cm över golvhöjd eller motsvarande. Mellanrummet till golv krävs för luftcirkulationen och för att motverka besvärande dammbildning. Max totalhöjd 4m.

List nedtill:
Ange här totalhöjden från skenans överkant till golvnivå eller liknande.

Lutande över- och underkanter:
Måtten kompletteras med skiss över önskade former och vinklar. För andra underkanter än vågräta kan lamellerna inte förankras i list nedtill. Om nederkanten lutar mer än 20 grader kan lamellerna ej heller sammanlänkas nedtill.

EgenskaperSolskydd:
De breda lamellernas steglösa reglerbarhet från helt stängt till helt öppet läge åt båda hållen ger ett skydd mot solljus och värmeinsläpp utifrån.


Bländskydd för kontor och dataskärmar:

Arbetarskyddsstyrelsen rekommenderar lamellgardiner som bländskydd för personal som arbetar vid dataskärmar.


Dekorativt:

Lamellgardiner finns i ett stort urval färger, mönster och strukturer i textil eller lackerad aluminium i olika kulörer.


Manöversystem:

Lamellgardinerna regleras med lina vev eller motor och kan vridas steglöst i alla lägen och riktningar från helt öppet till helt stängt. Lamellerna kan dras helt ifrån åt vänster alternativt höger eller delas på mitten.

Utskriftvänlig sida