©Copyright by Vallentuna Markis AB 2006

Solskyddhistoria

 
rodsol2.gif

Innan människan blev bofast tog hon gärna chansen att förflytta sig till skuggiga platser när solen började besvära.

I gamla berättelser från olika kulturer kan man läsa om hur djurhudar, mattor och andra skydd spändes upp för att skydda furstar och deras familjer mot de inte alltid omtyckta solstrålarna.

Solskydd i våra dagars mening kom med industrialismens genombrott på 1800-talet.
Det första solskydd som började vidareutvecklas och förbättras i konstruktionen var markisen.

Fram till första världskriget hände i stort sett ingenting men omkring 1920 kom den första markisen med fjäderbelastning för förenklad manövrering.

Den blev snabbt en stor succe och några år senare kom rullmarkisen som kunde regleras med vev och som ganska snart började vidareutvecklas med snäckväxel och så småningom motordrift och automatik.
Medan markiserna gjorde sitt segertåg före och efter andra världskriget ökade också intresset för rullgardiner, persienner och andra solskydd inomhus.

På 30-talet kom de första lättmetallpersiennerna.
Ungefär samtidigt kom de sk. perspektivfönstrena och med dem iden att sätta persienner mellan glasen, eftersom perspektivfönstren ofta hade stort glasavstånd.

I slutet av 40-talet kom veckjalusier och andra solskydd som var speciellt gjorda för placering mellan glasen i fönster som blev vanliga under det stora bostadsbyggandet under 30-, 40- och 50- talen.

Vid 50-talets början var också persiennerna mogna för placering mellan glasen i standardfönster och när det blev allmänt med lamellbredder på 35 och 25mm kom den stora persiennvågen.
Alla skulle ha persienner.

Konstruktionerna blev allt smidigare och bättre, småföretagen växte upp som svampar ur jorden och branschen blomstrade - till dess den blev mogen för självsanering och strukturomvandling.

Idag domineras branschen av relativt stora företag som är mycket medvetna om alla aspekter på sina produkter inte bara deras solskydds förmåga och tekniska konstruktion utan också energibesparing, bullerskydd och elegans i kulörer och utförande.

Utskriftvänlig sida