©Copyright by Vallentuna Markis AB 2006

En ekonomisk resurs

 
rodsol2.gif
Solskydd i dagens mening är inte bara en mänsklig trivselfaktor.
Det är lika mycket en ekonomisk resurs när det gäller att uppnå optimal effektivitet.

På detta område kan man göra stora vinster genom att välja solskydd efter det verkliga behovet.
Det är inte bara värmeinströmningen som skapar problem.
I många fall kan ett bländande ljus vara ett större problem.

I arbetsmiljöer med dataterminaler kan ljusinstrålning genom fönstren vara ett minst lika stort problem som värmeinstrålningen.
Arbetarskyddsstyrelsen har t.ex. ägnat stor uppmärksamhet åt ljusproblem för personal som arbetar vid dataterminaler.
Rent ekonomiskt kan ett väl valt solskydd betala sig på många sätt. t.ex. genom att minska det allt vanligare behovet av inomhusventilation med kyld luft och sammanhängande drag- och bullerproblem.

På så sätt kan man inte bara minska driftkostnaderna utan också investeringarna i nya ventilationsanläggningar vid nybyggnader och ombyggnader.

Flera typer av solskydd kan dessutom spara stora summor i energikostnad om man systematiskt utnyttjar möjligheterna att ha dem nedfällda nattetid under den stora del av året när huset måste värmas upp.
Utskriftvänlig sida