©Copyright by Vallentuna Markis AB 2006

Persienner

 
rodsol2.gif
Dimensionering och måttagning

Alla persienner specialtillverkas efter mått. Lamellbredden varierar och därmed avståndet mellan lamellerna. Vägledning för dimensionering och måttagning: 
Avståndet mellan glasen:
Är det viktigaste måttet för val av lamellbredd. Minsta lamellbredd är 16mm, som kräver minst 27mm glasavstånd.


Spröjsar:

I fönstren behöver inte vara hinder för montering av mellanglaspersienner. Förutsättningen är givetvis att avståndet inte understiger 27mm eller att spröjsarna kan hyvlas ned till detta avstånd utan att fönsterkonstruktionen skadas. Observera och kontrollera att garantin från fönstertillverkaren fortfarande gäller.

Glasdagmått:
Persiennens bredd modifieras vid tillverkningen efter utvidgningskoefficienten för aluminium vid olika temperaturer. Jämfört med glasdagermåttet kortas lamellerna med ca 3 mm.


Linavstånd:

Avståndet mellan persiennernas uppfästningspunkter, draglinor och stegband följer fastställda normer efter lamellernas längd, bredd och materialklass och därmed tyngd och manövrerbarhet.

Utskriftvänlig sida