©Copyright by Vallentuna Markis AB 2006

Fasadpersienner

 
rodsol2.gif
Reglerbara lamellpersienner av konventionell typ i specialutförande för montering utomhus, på vägg över fönster, fönsterparti, direkt på fönsterbåge eller fönsterkarm.


Fasadpersienner regleras i allmänhet från insidan och rekommenderas ofta för kontorshus, sjukhus, skolor, industrier och andra byggnader där man strävar efter ett välplanerat solskydd.
fasadpersienn.gif

Dimensionering och måttagningFasadpersienner specialtillverkas som andra persienner efter mått.
Vägledning för måttagning:

Nischmått:
För placering i nisch är nischens innermått utgångsmått för tillverkningen.

Persiennens bredd modifieras av tillverkaren efter utvidgningskoefficienten för aluminium vid olika temperaturer.
Persiennens höjd kräver inte särskild anpassning.

Vid utgående fönster måste fasadpersinnen monteras på vägg med pakethöjdens utrymme ovanför fönster så att den inte hindrar fönstret från att öppnas.


Max persiennbredd:

Fasadpersienner kan vara upp till ca 3,6m breda och med en maxhöjd på ca 5m.

När det gäller att täcka större fönsterpartier avpassar man de enskilda persiennernas bredd inom denna ram och tillvaratas möjligheterna till seriekopplad vev- eller motordrift inifrån.


Täckande mått:

För frihängande montering i linje med husets fasad anger man lämpligt täckande mått efter fönstrets yttermått
med hänsyn till behov av att öppna fönstren o s v.


Egenskaper


Reglerbarheten

Fasadpersiennen kan som andra persienner regleras helt efter önskemål om avskärmning.


Innsynskydd och utsikt

Reglerbarheten ger ett bra insynsskydd kombinerat med önskad utsikt.


Effektivt solvärmeskydd

Genom sin placering utanför fönstren ger fasadpersiennen ett av de effektivaste skydden mot värmeinstrålning in i rummet, i synnerhet när man väljer natureloxerade persiennlameller.


Minimal dagsljusförlust

En nedfälld fasadpersinn, inställd i gynnsammaste möjliga läge för att släppa in daglsljus ger praktiskt taget ingen dagsljusförlust.
Fasadpersiennne har här en speciell fördel framför andra persienner.


Lamellbredden är i regel 50-80mm, vilket innebär färre lameller och därmed större dagsljusinsläpp.


Dagljusskydd

Tack vare effektivt utvecklade mekanismer kan de flesta fasadpersienner ställas in
till ett mycket tättslutande läge.
Till detta bidrar också lamellbredderna.


Bränslebesparing

I slutet läge ger fasadpersinnen en viss värmeisolering, som ytterligare förbättras genom möjligheterna till systematiskt utnyttjande av motordrift för automatisk tillslutning t ex. nattetid.

Utskriftvänlig sida